Domov O nás Vàtanie Rezanie InjektហGaléria Kontakt
© Hirver s.r.o. 2014
Hirver s.r.o.

Injektáž

Injektáž sa používa s cieľom vytvoriť tesniacu bariéru na potrebnom mieste, a vyplniť póry, pukliny, trhliny a iné voľné priestory a zabrániť vsakovaniu vody do  omietok, alebo iných častí  stien. .

Injektáž

Chemická injektáž

Tlaková injektáž

Referencie

Jadrové vŕtanie – ČOV Hatalov; Rezanie špár – Linde Gas Haniska; Rezanie a vŕtanie – bytový komplex Košice Popradská; Rezanie – stará krytá plaváreň – Košice; Vŕtanie – hotel Jalta Michalovce; Podrezávanie súkromných domov - Poprad, Humenné, Medzilaborce, Prešov, atď.; Injektáž  – Nemocnica Poprad; Rezanie, vŕtanie –most Vranov, Doprastav; PHM – Strážske; Vŕtanie – ČOV Hlinné IS - Košice  a iné.
Injektáž
Domov O nás Vàtanie Rezanie Injektaz Galéria Kontakt
© Hirver s.r.o.2014
Hirver s.r.o.

Injektáž

Injektáž sa používa s cieľom vytvoriť tesniacu bariéru na potrebnom mieste, a vyplniť póry, pukliny, trhliny a iné voľné priestory a zabrániť vsakovaniu vody do  omietok, alebo iných častí  stien. .

Injektáž

Chemická injektáž

Tlaková injektáž

Referencie

Jadrové vŕtanie – ČOV Hatalov; Rezanie špár – Linde Gas Haniska; Rezanie a vŕtanie – bytový komplex Košice Popradská; Rezanie – stará krytá plaváreň – Košice; Vŕtanie – hotel Jalta Michalovce; Podrezávanie  súkromných domov - Poprad, Humenné, Medzilaborce, Prešov, atď.; Injektáž  – Nemocnica Poprad; Rezanie, vŕtanie –most Vranov, Doprastav; PHM – Strážske; Vŕtanie – ČOV Hlinné IS - Košice  a iné.
Injektaz
Navigation Menu
© Hirver s.r.o.2014
Hirver s.r.o.

Injektáž

Injektáž sa používa s cieľom vytvoriť tesniacu bariéru na potrebnom mieste, a vyplniť póry, pukliny, trhliny a iné voľné priestory a zabrániť vsakovaniu vody do  omietok, alebo iných častí  stien. .

Injektáž

Chemická

injektáž

Tlaková injektáž

Referencie

Jadrové vŕtanie – ČOV Hatalov; Rezanie špár – Linde Gas Haniska; Rezanie a vŕtanie – bytový komplex Košice Popradská; Rezanie – stará krytá plaváreň – Košice; Vŕtanie – hotel Jalta Michalovce; Podrezávanie súkromných domov - Poprad, Humenné, Medzilaborce, Prešov, atď.; Injektáž  Nemocnica Poprad; Rezanie, vŕtanie –most Vranov, Doprastav; PHM – Strážske; Vŕtanie – ČOV Hlinné IS - Košice  a iné.